Zapraszamy na 14 dniowe Turnusy Rehabilitacyjne do jednego z obiektów Spółki POLSKIE TATRY S.A.

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/12/0001/22

 

KOMPLEKS ANTAŁÓWKA

Harmonogram Turnusów na 2024 r.

Wpis do rejestru ośrodków

 

Nasze turnusy mają przede wszystkim na celu zaspokojenie potrzeb naszych Pacjentów z zakresu lecznictwa i rehabilitacji, przy zapewnieniu zdrowego i atrakcyjnego wypoczynku.
Program turnusów obejmuje pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie) jak również i zabiegi wraz z dostępnym sprzętem rehabilitacyjnym oraz urządzenia lecznicze, których wykorzystanie jest zalecane w terapii danej jednostki chorobowej.
Fizjoterapeuci wykonują zabiegi, a Psychologowie przeprowadzają porady i spotkania zgodne z programem turnusu. W zależności od rozpoznania, terapia może składać się z masażu, ćwiczeń, zabiegów fizykalnych, czy sesji zdrowotnych.
Wszystkie nasze zabiegi z zakresu: fizjoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii oraz poradnictwa psychologicznego, wykonywane są w Centrum Rehabilitacji i Zdrowia lub na miejscu w danym obiekcie, co wynika dokładnie z indywidualnego Programu Turnusu Rehabilitacyjnego.
Zabiegi w ramach hydroterapii i balneoterapii, seanse w grocie solnej i zajęcia adaptacyjne w wodzie odbywają się w Termach Zakopiańskich.
Nasza powyższa baza zabiegowa znajduje się w bliskiej odległości od siebie, co umożliwia komfortowe i bezproblemowe przemieszczanie się pomiędzy jednostkami. Dopełnieniem powyższych usług z zakresu zdrowia są atrakcyjne punkty programu pobytu m.in. spacery w plenerze, Nordic Walking, wycieczki edukacyjno-kulturalne, wieczorki zapoznawcze itp. Każdy Pacjent ma możliwość skorzystania dodatkowo, odpłatnie, poza programem turnusu z porad medycznych z zakresu ortopedii lub bezpłatnie na wyraźne zlecenie fizjoterapeuty .